นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ฯ (COVID-19)

                วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ฯ (COVID-19) โดยมี ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้  มีประเด็นที่สำคัญดังนี้

                1.ประธานแจ้งว่ามาตรการในป้องกันโรคโควิด-19 ให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และจุดคัดกรองให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผู้ที่มีอาการไข้หวัดให้หยุดอยู่บ้าน เพื่อลดการแพร่เชื้อ

                2.ฝ่ายเลขาแจ้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ว่ากรมป่าไม้ไม่พบผู้ติดเชื้อละผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง แต่ยังคงดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยในวันเสาร์จะมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณอาคารสำนักงาน

                3.โครงการ “กรมป่าไม้ ปันสุข รักป่า รักประชาชน” ครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นในวันที่ 17 ก.ค. 63 ณ บริเวณโครงการป่าชุมชน บ้านเขาห้ายอด (เขาถ้ำหมี) หมู่ที่ 1 ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

Leave a Comment

Skip to content