นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินครั้งที่ 1/2563

                วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10. … Read more