ศูนย์ COVID -19 ได้ดำเนินการทำความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อฯ ป้องกันโรคไวรัสโคโรนา2019 (covid-19)

          วันที่ 7 มิถุนายน 2563 ศูนย์ COVID -19  ได้ดำเนินการทำความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อฯ ป้องกันโรคไวรัสโคโรนา2019 (covid-19) ในบริเวณพื้นที่โดยรอบกรมป่าไม้โดยเฉพาะที่มีการตัดตกแต่งต้นไม้ อาคารเทียมคมกฤส ลานสมานมิตร และด้านขวาสำนักการอนุญาต ห้องน้ำชาย-หญิงทุกห้อง ทั้งสี่ชั้น ของอาคารฯ พร้อมประสานเจ้าหน้าที่ และทีม รปภ.เดินตรวจความเรียบร้อย

Leave a Comment

Skip to content