พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามและเป็นประธานเปิดบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่

          วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามและเป็นประธานเปิดบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ และส่งมอบบ่อน้ำบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาลเสริมให้กับแหล่งน้ำดิบ ปี 2563 ณ บ้านสะอาด หมู่ ๖ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยมี
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ผู้บริหารในสังกัด ทส. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ฯ เข้าร่วม  

            จากนั้น รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะฯ ได้เยี่ยมชมระบบบ่อบาดาลและหน่วยเจาะบ่อบาดาล และพบปะพี่น้องประชาชนเกษตรกรในพื้นที่ โดยในส่วนของกรมป่าไม้ มีนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี) ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

            ซึ่งรัฐบาลห่วงใยประชาชนที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์ภัยแล้งอยู่ในขณะนี้ จึงได้เร่งสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำ ไม่ว่าจะเป็นน้ำอุปโภคบริโภค หรือน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อให้ทุกคนทุกพื้นที่สามารถผ่านพ้นปัญหาภัยแล้งปีนี้ไปได้ และจะต้องคิดค้นเพื่อหาวิธีกักเก็บน้ำฝนให้ได้มากที่สุด เพื่อรองรับกับฤดูแล้งหน้าที่จะมาเยือนในปีต่อๆไป

Leave a Comment

Skip to content