ประกาศประกวดราคาซื้อรถ UTV จำนวน 1 คัน ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน รถ UTV 19 มิ.ย. 63.pdf

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ UTV 1 คัน.pdf

Leave a Comment

Skip to content