ประกาศประกวดราคาซื้อรถ ATV จำนวน 1 คัน ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน รถ ATV (2 มิ.ย. 63).pdf

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถ ATV (2 มิ.ย. 63).pdf

Leave a Comment

Skip to content