นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางไปยังสถานีควบคุมไฟป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช

                นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางไปยังสถานีควบคุมไฟป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้บริหารในสังกัด ทส. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของกรมป่าไม้ มีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

                สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ รมว.ทส. ได้มอบถุงยังชีพให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ฯ พร้อมทั้งปลูกต้นหว้า บริเวณหน้าสถานีควบคุมไฟป่าพรุควนเคร็ง รวมถึงติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาไฟป่าพรุควนเคร็ง ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการกองอำนวยการควบคุมไฟป่าพรุควนเคร็ง จากนั้นเดินทางไปที่บริเวณป่าหลังมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อตรวจติดตามการบูรณาการรักษาระดับน้ำในป่าพรุ ติดตามการสร้างฝ่ายเพื่อรักษาระดับน้ำในป่าพรุ การสูบน้ำโดยกรมชลประทานเพื่อรักษาระดับน้ำในป่าพรุ และวิธีการวัดระดับน้ำในป่าพรุ

Leave a Comment

Skip to content