นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ด้านการป้องกันรักษาป่า เกาะสมุย และเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

                นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ด้านการป้องกันรักษาป่า เกาะสมุย และเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ ผต.ทส. นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ ผต.ทส. นายธัญญา เนติธรรมกุล ออส. นายโสภณทองดี อทช. และกรมป่าไม้มี นายอรรถพล เจริญชันษา อปม. นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผอ.สจป.ที่11 (สุราษฎร์ธานี) นายศุภชัย สุกใส ผอ.ศปป.ที่ 4 (ภาคใต้) เข้าร่วมประชุม และนายกรีฑา หงษ์ชูเกียรติ ผอ. ศูนย์ป่าไม้สุราษฎร์ธานี ได้รายงานข้อมูลการบุกรุกสร้างบ้านพักตากอากาศ และรีสอร์ท ในพื้นที่ป่าไม้ท้องที่ เกาะสมุย และเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

                โดยท่าน รมว.ทส.ได้มอบนโยบายและแนวทางในการดำเนินงาน ซึ่งเป้าหมายสำคัญของ ทส.คือการป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการป้องกันจึงสำคัญกว่าการแก้ไขปัญหาเพราะหากพื้นที่ถูกบุกรุกเสียหายไปแล้วจะฟื้นฟูให้กลับมามีสภาพสมบูรณ์เหมือนเดิมนั้นทำได้ยาก ในการปฏิบัติงานต้องแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด การทำสิ่งที่ถูกต้องอาจจะไม่ถูกใจแต่เราก็จำเป็นต้องทำโดยต้องแจ้งทำความเข้าใจกับประชาชน ต้องกำชับและดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติห้ามมิให้กระทำผิด หากพบการกระทำผิด หรือรู้เห็นเป็นใจ ต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาด และท่าน ปกท.ทส. ให้เร่งผลักดันการประกาศพื้นที่ป่าไม้ ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ที่เหลืออยู่ให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติโดยเร็วเพื่อให้มีขอบเขตพื้นที่ที่ชัดเจนและสามารถบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

                พร้อมกันนี้อธิบดีกรมป่าไม้ได้ตรวจติดตามไม้เทียนทะเลพื้นที่เกาะสมุยและได้มอบหมายให้ ผอ.สจป.11 ประสานอำเภอท้องที่ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนป้องกันการลักลอบขุดไม้เทียนทะเล

Leave a Comment

Skip to content