นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ครั้งที่ 5/2563

          วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 9.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดฯ ทส. นายธัญญา เนติธรรมกุล ออส. นายอรรถพล เจริญชันษา อปม. นางพรเพ็ญ วรวิลาวัลย์ ผอ.ออป. คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

Leave a Comment

Skip to content