การประชุมศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”

          วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธาน โดยมี ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ สำหรับการประชุมมีดังนี้

          1. ประธานได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และให้ยึดแนวทาง ตามประกาศของ ทส. เป็นหลัก ซึ่งจะมีเรื่องการไปราชการ, การเข้าออกอาคาร, การ work from home, การจัดอบรม และการเปิดสถานที่ท่องเที่ยว

          2. ประธานแจ้งการเริ่มเปิดประตูทางขึ้นอาคารตรงบริเวณสำนักการอนุญาต และฝากฝ่ายเลขาจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดขึ้น-ลง

          3. ฝ่ายเลขาได้แจ้งว่าวันนี้จะมีการนำเจลล้างมือไปมอบให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน 500 หลอด

          4. ฝ่ายเลขาได้แจ้งเรื่องการ work from home ว่าเป็นนโยบายของ ทส. ให้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหารแต่ละสำนัก

          5. การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณอาคารสำนักงานในวันเสาร์ และทำความสะอาดอย่างต่อเนื่อง

          6. การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ COVID-19 อาจมีการปรับเปลี่ยนเป็น 1 วันต่อสัปดาห์

Leave a Comment

Skip to content