25 พฤษภาคม 2563 นายสุชาติ กัลยาวงศา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

25 พฤษภาคม 2563 นายสุชาติ กัลยาวงศา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลางข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ สำหรับการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมีประเด็นที่สำคัญดังนี้

 1. กรมป่าไม้ไม่พบผู้ติดเชื้อและไม่มีผู้ถูกกักตัว

 2. แจ้งให้ทราบเรื่องการต่อ พรก. ฉุกเฉินอีก 1 เดือน และแจ้งให้ทำ WFH ต่ออีก 1 เดือน โดยใช้มาตรการคงเดิม

3. การจัดทำ CHR ของกรมป่าไม้โดยการแจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ โดยวันศุกร์ ที่ผ่านมาได้มอบให้กับสมาคมคนตาบอดลาดพร้าว 500 หลอด และทำแจก สจป. อีกที่ละ 10 ลิตร

4. ในวันนี้ถุงยังชีพและข้าวสารจะมาถึงกรมขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่มาร่วมกันบรรจุสิ่งของในช่วงบ่าย  โดยจะแจกให้กับชุมชนและผู้แทนสำนักแต่ละสำนักในโอกาสต่อไป

5. การจัดทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพิ่มเติมให้ถึงเป้า 3,000 หลอด ดำเนินการไปแล้ว 900 หลอด

6. ตู้ปันสุขในวันพรุ่งนี้ 26 พ.ค. ช่วงเช้า สปฟ. ช่วงบ่าย สผส.

7. จิตอาสาในวันศุกร์ที่ 29 พ.ค.63 ให้ทุกคนสวมชุดจิตอาสา หรือสวมเสื้อสีเหลือง โดยแบ่งพื้นที่รับผิดชอบทำความสะอาดของแต่ละสำนัก

Leave a Comment

Skip to content