วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2563 กรมป่าไม้ติดตามสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

            นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมี ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลางข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ สำหรับการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมีประเด็นที่สำคัญดังนี้

            1. ประธานให้พิจารณาสถานที่/หน่วยงานที่จะไปมอบเจลแอลกอฮอล์แล้วนำมาแจ้งที่ประชุมต่อไป

            2. ให้พิจารณา เจ้าหน้าที่ที่จะรับถุงยังชีพ โดยพิจารณาชั้นผู้น้อยมาก่อน เช่น พนักงานจ้างเหมา พนักงานราชการ และข้าราชการ ตลอดจนถึงบุคคลที่เดือดร้อน

            3. ให้แต่ละสำนักฯ ไปพิจารณาโดยสิ่งของที่จะมอบอาจซื้อของมาจากชุมชน เพื่อเป็นการกระจายรายได้อีกทางหนึ่ง รวมทั้งไปช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุจากอุปกรณ์ที่ป้องกันมาตรการโควิด

Leave a Comment

Skip to content