วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ทส. ร่วมใจต้านภัยโควิด-19 แจกสิ่งของบรรเทาทุกข์ชุมชนบางม่วง-บางใหญ่

            นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายประลอง  ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นำทีมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่สังกัด ทส. ลงพื้นที่แจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุชุมชนบางม่วง – บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด – 19 ในส่วนกรมป่าไม้มี นายสมศักดิ์  สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยได้มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ จำนวน 150 ชุด รวม 108 คน โดยมี น.ส.ผุสดี เยี่ยมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 จังหวัดนนทบุรี ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกนำคณะผู้บริหาร ทส.  มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุชุมชนในชุมชนดังกล่าว

            ทั้งนี้ ในการดำเนินการแจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด – 19 ทส. จะดำเนินการแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์และอาหารให้แก่พี่น้องประชาชน โดยจะเปลี่ยนชุนชนไปตามจุดต่างๆ ซึ่งถือหลักที่ว่า “พวกเรากระทรวงทรัพย์ ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพี่น้องประชาชนไม่ทิ้งกัน เราจะผ่าน โควิด – 19 ไปด้วยกัน” และยังเคร่งครัดในการเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยตามนโยบายของรัฐบาล

Leave a Comment

Skip to content