ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบ บดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดรา คาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักบริหารกลาง)

Leave a Comment

Skip to content