ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสู บไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต ์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อ น ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน ๑๓๔ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) (สำนักบริหารกลาง)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แบบมีช่องว่างด้ านหลัง.pdf

Leave a Comment

Skip to content