นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมพิธีเปิดโครงการ “Forest For Life สร้างป่า สร้างชีวิต” ณ วัดทุ่งเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

             วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมพิธีเปิดโครงการ “Forest For Life สร้างป่า สร้างชีวิต” ณ วัดทุ่งเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โดยมี ท่านเจ้าคุณ พระมงคลโมลี (หลวงปู่บุญ) เจ้าอาวาสวัดทุ่งเหียง นายจุมพฏ ชอบธรรม ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ นายจิระพงษ์ คูหากาญจน์ ผอ.สจป.ที่ 9 (ชลบุรี)  ผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และบริการ บ. MQDC, โครงการ The Forestias by MQDC มูลนิธิพุทธรักษา บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัดและผู้นำชุมชนบ้านทุ่งเหียง และชุมชนบ้านอำเภอ จ.ชลบุรี เข้าร่วม

            โดยโครงการ The Forestias by MQDC นี้เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีแนวคิดในการสร้างเมืองคู่ป่า และเล็งเห็นโอกาสในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด-19  จึงได้ประสานกับชุมชน จัดทำโครงการ Forest for Life สร้างป่าสร้างชีวิต โดยจะสนับสนุนเงินและกล้าไม้กับครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการฯ นำไปอนุบาลให้เติบโต จากนั้นมอบกล้าไม้ให้กับหน่วยงานต่างๆ อาทิ กทม. และกรมป่าไม้ นำไปปลูกในพื้นที่ต่างๆ ต่อไป

            โดยกรมป่าไม้ให้การสนับสนุนด้านให้องค์ความรู้วิชาการ ในการเพาะชำและการดูแลรักษากล้าไม้ โดยมีเป้าหมายผลิตกล้าไม้ให้ได้ 1.2 ล้านกล้า ซึ่งจะเป็นการช่วยสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมถึงสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้พี่น้องประชาชนอีกด้วย

 

Leave a Comment

Skip to content