นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ร่วมหารือกับนางวิลาสินี ชัยเพ็ชร ผู้จัดการฝ่ายสื่อสาร องค์กรสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 HD เกี่ยวกับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

            นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ร่วมหารือกับนางวิลาสินี ชัยเพ็ชร ผู้จัดการฝ่ายสื่อสาร องค์กรสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 HD เกี่ยวกับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ที่ทาง ช่อง 7 HD ได้จัดทำโครงการ 7 สีปันรักให้โลก ดำเนินกิจกรรมปลูกฟื้นฟูป่าไม้ จำนวน 60 ไร่ ซึ่งได้ปลูกและบำรุงดูแลรักษาตลอดช่วงเวลา 5 ปี ที่ผ่านมาและในปีนี้กำหนดจัดกิจกรรมในวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน 25563 นี้ ซึ่งกรมป่าไม้จะจัดทำเป็นป่าชุมชนให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันดูแลรักษา ต่อไป ภายหลังจากการร่วมพูดคุยอธิบดีกรมป่าไม้ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวของทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 HD รายการ Green Report โดย คุณพลอยระวี แป้นเจริญ ผู้สื่อข่าวช่อง7HD ขอสัมภาษณ์ในประเด็นเรื่องการดำเนินการปลดล็อก มาตรา 7 ในเรื่องการตัดไม้หวงห้าม 157 ชนิด โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมที่จะขับเคลื่อนให้ประชาชนที่ทำกินในพื้นที่ สปก. ให้สามารถตัดไม้มีค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างถูกกฎหมาย และสามารถนำไม้มาเป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันทางธุรกิจได้

Leave a Comment

Skip to content