นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม“ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดระยอง และจันทบุรี” พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. นายธัญญา เนติธรรมกุล ออส. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทานและผู้บริหารในสังกัด ทส. ณ อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ในส่วนของกรมป่าไม้มี นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นายจิระพงษ์ คูหากาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๙ (ชลบุรี) และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เข้าร่วม 

ในการนี้ รมว.ทส. โดยสารเฮลิคอปเตอร์ ทส. เพื่อตรวจสอบบริเวณพื้นที่ที่จะก่อสร้างอ่างเก็บน้ำวังโตนดและรับฟังบรรยายสรุปโดยรองอธิบดีกรมชลประทานและผู้แทน อส. ในที่ประชุม รมว.ทส. ได้ให้ความสำคัญของโครงการฯ ซึ่งจะต้องรวบรวมข้อมูล และปัจจัยที่สำคัญหลายประการ โดยเฉพาะมิติของน้ำที่มีความต้องการของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก ควบคู่กับความสำคัญของพื้นที่ป่าธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ ควรแก่การอนุรักษ์ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าโดยเฉพาะช้างป่า เพื่อรวบรวมข้อมูล ข้อดี ข้อเสีย รวมถึงผลกระทบหลังจากการสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อนำไปหารือผู้บริหารระดับ รองนายกฯ และรัฐมนตรีฯ พิจารณาต่อไป

Leave a Comment

Skip to content