นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการจัด “กิจกรรมจิตอาสา”

                วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ มอบหมายให้ นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการจัด “กิจกรรมจิตอาสา” ทำความสะอาดตามสถานที่ตั้งของแต่ละหน่วยงาน โดยมี นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ และนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และอาคารที่ทำการทุกสำนักส่วนกลาง

                สำหรับการทำความสะอาดครั้งนี้ ทุกคนได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด พร้อมปรับภูมิทัศน์ภายในบริเวณกรมป่าไม้ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อความเรียบร้อยของสถานที่ทำงาน

Leave a Comment

Skip to content