นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมให้สัมภาษณ์ในรายการ “The People’s Show” ในประเด็น “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”

 วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมให้สัมภาษณ์ในรายการ “The People’s Show” ในประเด็น “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” โดยมี คุณสุภนันท์ ฤทธิ์มนตรี และ คุณธนัญญา พิพิธวณิชการ เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

 สำหรับการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ รองอธิบดีกรมป่าไม้ได้กล่าวถึงโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100ล้านต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ ซึ่งทางกรมป่าไม้ ได้จัดเตรียมกล้าไม้ไว้เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชน จำนวน 127 ล้านกล้า โดยสามารถติดต่อขอรับกล้าไม้ได้ที่หน่วยเพาะชำกล้าไม้ที่อยู่ใกล้ที่อยู่อาศัยของท่านเองทั่วประเทศ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ส่วนเพาะชำกล้าไม้ เบอร์โทรศัพท์ 0 2561 4292 ต่อ5551 เพื่อนำไปปลูกในที่พักอาศัย โรงเรียน ศาสนสถาน หน่วยงานราชการ ที่สาธารณะ รวมถึงการปลูกฟื้นฟูป่าในพื้นที่ที่ถูกไฟไหม้ โดยวิธีประชาอาสา ทั้งนี้ กรมป่าไม้กำหนดแผนการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ขึ้น วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูผืนป่า พร้อมทั้งเชิญชวน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ช่วยลด PM 2.5 และยังช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ

 นอกจากนี้ กรมป่าไม้ก็ขอเชิญชวนลงทะเบียนปลูกต้นไม้ผ่านเว็บไซต์ของกรมป่าไม้ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

Leave a Comment

Skip to content