อธิบดีกรมป่าไม้รับมอบโดรนเพื่อใช้ในภารกิจด้านป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

วันที่ 2 เมษายน 2563 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบมอบโดรน DJI Mavic 2 Enterprise พร้อมกล้องเลนส์คู่สามารถตรวจจับความร้อน เพื่อใช้สนับสนุนภารกิจในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า จากตัวแทนเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

Leave a Comment

Skip to content