วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลางทุกสำนัก ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าการประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ พร้อมถ่ายทอดผ่านระบบ VDO Conference ไปยังหน่วยงานในสังกัดกูมิภาค ทั้ง 23 สำนัก และถ่ายทอดสดผ่านหน้าเฟสบุ๊คกรมป่าไม้

ในการประชุมวันนี้ กรมป่าไม้ ได้รับเกียรติจากนายแพทย์อำนาจ มะลิทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน มาให้ความรู้และคำแนะนำในการปฏิบัติตนอย่างถูกวิธีในสถานการณ์การเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ให้ข้าราชการ และพนักงานของกรมป่าไม้ ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ทั้งนี้ นายแพทย์อำนาจ มะลิทอง ได้ชื่นชมผู้บริหารของกรมป่าไม้ ที่ได้ให้ความสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าอย่างเข้มแข็ง รวมทั้งข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้มีการซักถามในประเด็นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตน และกรมป่าไม้ได้มอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากรที่มาให้ความรู้ในวันนี้ด้วย

ในโอกาสเดียวกันนี้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ได้ประดิษฐ์ที่กดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือโดยใช้เท้าเหยียบเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสด้วยมือ จำนวน 2 ตัว มอบให้แก่ศูนย์ฯ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ภายในกรมป่าไม้ต่อไป

Leave a Comment

Skip to content