ร่างประกาศการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขน าด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิ โลวัตต์ ขับเคลื่อน4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านห ลังคนขับ (CAB) จำนวน 134 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอ ิเล็กทรอนิกส์

63017114939_1_2020314143832877.pdf

ร่างเอกสารประกวดราคา doc_0901200000_63017114939.pdf

ร่าประกาศกรมป่าไม้ annoudoc_0901200000_63017114939.pdf

Leave a Comment

Skip to content