ประชุม Video Conference ติดตามการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันขนาดเล็ก (ส่วนหน้า) ทส.

   ในส่วนของกรมป่าไม้มี นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้  นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ นายจิระศักดิ์ ชูความดี และนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รอง อปม. นายจุมพฎ ชอบธรรม ผต.และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

   ท่าน ปกท.ทส. นำข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรี ในกรณีการจับกุมดำเนินคดีผู้กระทำผิดในการเผาป่า ให้เร่งรัดส่งฟ้องดำเนินคดีและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแถลงข่าวโดยเร็ว โดยให้เปิดเผยชื่อ-นามสกุลของผู้กระทำผิดให้ชัดเจน เพื่อเป็นคดีตัวอย่าง ให้ประชาชนเคารพกฎหมายไม่ให้เกิดการเผาป่าขึ้นอีก

  ในส่วนของการรายงานสถานการณ์ โดยท่าน พงศ์บุณย์ ปองทอง รอง.ปกท.ทส. ในฐานะ ผอ.ศปก.ทส.ส่วนหน้า ได้รานงานสรุปสถานการณ์ไฟป่า จุดความร้อนรายวัน (hotspot) และประสิทธิภาพในการควบคุมไฟป่า ผลการดำเนินงานดับไฟ และการกระจายกำลังเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือและในจังหวัดสถานการณ์วิกฤต ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2562

Leave a Comment

Skip to content