ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขน าด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิ โลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้าน หลังคนขับ (CAB) จำนวน 134 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเ

630171~1.PDF

C57F~1.PDF

Leave a Comment

Skip to content