นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ หารือร่วมกับ คุณชาลอต โทณวณิก ที่ปรึกษาด้านสื่อสารภายนอกองค์กร บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัดและเจ้าหน้าที่ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองภายใต้โครงการ THE FORESTIAS

                วันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ.2563 ณ บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กทม. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ หารือร่วมกับ คุณชาลอต โทณวณิก ที่ปรึกษาด้านสื่อสารภายนอกองค์กร บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัดและเจ้าหน้าที่ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองภายใต้โครงการ THE FORESTIAS พื้นที่กว่า 300 ไร่ บริเวณ กม.7 ถนนบางนา-ตราด เขตบางนา กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย  ดร.สุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการปลูกป่า เข้าร่วม

                ด้วยแนวความคิดหลักด้านองค์ประกอบของความสุขของมนุษย์  2 ประการ คือ ความสุขที่เกิดจากครอบครัวและพื้นที่สีเขียว  “มนุษย์จะมีความสุขได้ต้องอยู่กับคนที่เรารัก ทุกคนมีพื้นที่เฉพาะและพื้นที่ส่วนกลางที่ทำให้ทุกคนได้อยู่ร่วมกัน…ยิ่งมนุษย์ได้อยู่ใกล้พื้นที่สีเขียวมากเท่าไร จะมีอายุยืนและทำให้ออกกำลังกายมากกว่าคนที่อยู่ไกลพื้นที่สีเขียว” ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่เพียงจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการจัดสวนแบบทั่วไปเท่านั้น ยังมีแนวคิดสร้างเป็น “ป่าในเมืองแบบธรรมชาติ”ในพื้นที่กว่า 30 ไร่” การดำเนินงานจะเริ่มตั้งแต่กระบวนการเพาะกล้าไม้ และปลูกโดยประชาชนมีส่วนร่วม ระยะเวลา 3 ปี ให้เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ขนาดเล็ก โดยหารือร่วมกับกรมป่าไม้ถึงความเป็นไปได้ตามหลักวิชาการในการปลูก การสร้างป่า เพื่อคงชนิดไม้ท้องถิ่นเดิม สามารถเป็นแหล่งอาหารกับสัตว์ขนาดเล็ก และให้ชุมชนใกล้เคียงสามารถได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่แห่งนั้นได้

Leave a Comment

Skip to content