นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบเครื่องเป่าลมดับไฟป่า

วันพุธที่ 15 เมษายน พ.ศ.2563 คุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชาและนางสาวกัญจนา ศิลปอาชา มอบเครื่องเป่าลม จำนวน 20 เครื่องให้กรมป่าไม้ เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการดับไฟป่า โดยมีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

Leave a Comment

Skip to content