นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมในการประชุม บอร์ดบริหาร องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ครั้งที่ 1/2563

วันพุธที่ 15 เมษายน 2563 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมในการประชุม บอร์ดบริหาร องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รอง ปกท.ทส. นางพรเพ็ญ วรวิลาวัลย์ ผอ.อ.อ.ป. ผู้แทนกระทรวงการคลัง และผู้เข้าร่วมประชุมผ่าน Video conference มีนายธัญญา เนติธรรมกุล ออส. ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะกรรมการฯ และผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Leave a Comment

Skip to content