นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานงานฌาปนกิจศพ นายเงิน นาหยิ ประชาชนตำบลเทอดไทย

                วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานงานฌาปนกิจศพ นายเงิน นาหยิ ประชาชนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง โดยมี นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์ ผอ.สจป.ที่ 2 (เชียงราย) ว่าที่ร้อยตรี กรกฏ ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง ประชาชนจิตอาสา ทหาร ตำรวจ และประชาชนในพื้นที่ร่วมงาน เวลา 12.00 น. ณ สุสานบ้านสามต้าว ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

                ในการนี้ ท่าน อปม. เป็นผู้แทนในการมอบสารแสดงความเสียใจของท่าน รมว.ทส. พร้อมทั้งมอบทุนช่วยเหลือของท่าน รมว.ทส. จำนวน 5 หมื่นบาท นอกจากนี้ทุนมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อมอบเงินช่วยเหลืออีกจำนวน 5 หมื่นบาท ทั้งนี้ นายเงิน นาหยิ ประชาชนจิตอาสา ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ได้ช่วยเหลืองาน ทส. โดยการร่วมกับประชาชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ในการดับไฟป่าบริเวณใกล้หมู่บ้าน จนเป็นเหตุให้นายเงิน นาหยิ เกิดอุบัติเหตุถูกไฟคลอกเสียชีวิต เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563

Leave a Comment

Skip to content