นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบเงินบริจาคจากนายประดิษฐ์ สมดังเจตน์ ผู้แทนบริษัท ทรัพย์เอนเตอร์เทนเม้นส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดละครเรื่อง “ร้อยป่า”

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบเงินบริจาคจากนายประดิษฐ์ สมดังเจตน์ ผู้แทนบริษัท ทรัพย์เอนเตอร์เทนเม้นส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดละครเรื่อง “ร้อยป่า” เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ในภารกิจดับไฟป่า และให้การช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต จากการเข้าดับไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 ราย ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

     สำหรับละครเรื่อง “ร้อยป่า” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกองทัพบกช่อง 7 ได้ถ่ายทอดเนื้อหาถึงการปฏิบัติงาน นการป้องกันรักษาป่าของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า และภารกิจการเข้าดับไฟป่า ของเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า อีกทั้งยังช่วยปลูกจิตสำนึกในการรักษาและดูแลทรัพยากรป่าไม้ของชาติด้วย

Leave a Comment

Skip to content