นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์หมอกควันไฟป่า

                นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงฯ นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นายธัญญา เนติธรรม อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ทหาร ตำรวจ ร่วมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์หมอกควันไฟป่า พร้อมทั้งมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ ณ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดอยเชียงดาว ในการนี้ท่าน รมว.ทส. มอบข้าวสาร อาหารแห้งให้แก่เจ้าหน้าที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงานด้วย

Leave a Comment

Skip to content