นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำทีมให้ขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ื (9 เมษายน 2563) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม นายอรรถพล เจริญชันษา  อธิบดีกรมป่าไม้ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  และคณะผู้บริหารกระทรวงฯ  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจพร้อมทั้งมอบข้าวสารแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นตะเคียนทอง และต้นมหาพรหมราชินี ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) กรมป่าไม้ และ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 16 (เชียงใหม่) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จังหวัดเชียงใหม่

Leave a Comment

Skip to content