นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับฟังรายงานสรุปภาพรวมสถานการณ์ไฟป่า

วันพุธที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 18.00 น. ณ ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับฟังรายงานสรุปภาพรวมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รายงาน  ในการนี้มีผู้บริหาร ทส. ร่วมประชุม ประกอบด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รอง ปกท.ทส. บุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ผตร.ทส. นายธัญญา เนติธรรมกุล ออส. นายอรรถพล เจริญชันษา อปม.

รมว.ทส. เน้นย้ำประเด็นการแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าว่าต้องเร่งดำเนินการเรื่องการสร้างการรับรู้ให้ประชาชนตระหนักถึงผลที่เกิดขึ้นจากไฟป่า และขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านอดทนต่อความเหน็ดเหนื่อย จากการทำหน้าที่ที่ยากลำบากนี้ พร้อมทั้งให้อดทนต่อแรงกดดันที่มีจากสังคม ขอให้รู้ว่าหน้าที่สำคัญของเราคือช่วยเหลือพี่น้องประชาชน แต่ในทางเดียวกันต้องดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อคนที่ทำลายป่า โดยเฉพาะคนที่เข้าไปเผาป่าต้องนำตัวมาลงโทษทางกฎหมายให้ถึงที่สุด และในตอนท้าย ท่าน รมว.ทส. กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่และบุคคลที่มีส่วนสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกท่าน พร้อมทั้งได้มอบอุปกรณ์ดับไฟป่าให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก และอำเภอแม่แจ่ม  เพื่อนำไปใช้ดับไฟป่า พร้อมกันนี้ได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวของนายสิงห์ทน นวลักษณะกุล  เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าสถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ ที่เสียชีวิต เป็นเงิน 30,000 บาท และครอบครัวของนายไพโรจน์ ปัทมาถาวร เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าที่ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นเงิน 10,000 บาท

Leave a Comment

Skip to content