นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมงาน และเป็นประธานวางผ้าบังสกุล ในงานฌาปนกิจศพ รายนางต๊ะนี กิจเจริญัฒน์

                วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 ณ สุสานหมู่บ้านขยัน ต. บ้านแป๊ะ อ. จอมทอง จ.เชียงใหม่  นายปรมินทร์  วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมงาน และเป็นประธานวางผ้าบังสกุล ในงานฌาปนกิจศพ รายนางต๊ะนี กิจเจริญัฒน์ อาสาสมัครดับไฟป่า ที่เสียชีวิตจากการเข้าร่วมดับไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าจอมทอง  เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563

                ในการนี้ รองอธิบดีกรมป่าไม้  เป็นผู้แทนมอบสารแสดงความเสียใจของท่าน รมว. ทส  พร้อมทั้งมอบทุนช่วยเหลือ 5 หมื่นบาท และได้พบปะพูดคุยให้กำลังใจและแนวทางในการปฏิบัติงานในพื้นที่  ให้มีความระมัดระวังในการทำงาน โดยให้ยึดหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า และจากโรคระบาด ไวรัสโคโรน่า

Leave a Comment

Skip to content