วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

                วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563  นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมี ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลางทุกสำนัก ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ สำหรับการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมีประเด็นที่สำคัญดังนี้

                1. ประธานได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันอย่างเข้มข้นต่อไป

                2. ฝ่ายเลขานุการได้รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของกรมป่าไม้ ปรากฎว่า ผู้ถูกกักตัว 16 ราย ส่วนกลาง 1 ราย ส่วนภูมิภาค 15 ราย ผู้ที่พ้นระยะกักตัว ส่วนกลาง – ราย และส่วนภูมิภาค 4 ราย ไม่พบผู้ติดเชื้อ

                3. การเตรียมห้องพักสำรองสำหรับผู้ที่มีไข้เกิน 37.5 องศา

                4. ให้ทุกหน่วยงานร่วมกันคิดหาวิธีการทำกิจกรรมเพื่อสังคม

                5. กรมป่าไม้เพิ่มช่องทางประชาสัมสัมพันธ์การรายงานสถานการณ์ COVID-19 ในเว็บไซต์

                6. ให้ประสานแพทย์ เพื่อมาบรรยายให้ความรู้เรื่อง COVID-19 ในวันที่ 23 เม.ย. 63

                7. แจกหน้ากากอนามัย จำนวน 1,125 ชิ้น ให้กับข้าราชการ พนักงาน และผู้ที่มาติดต่อราชการที่กรมป่าไม้

Leave a Comment

Skip to content