นายจิระศักดิ์ ชูความดี และนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกรมป่าไม้ มอบ Face Shield จำนวน 300 ชิ้น

          วันจันทร์ 20 เมษายน 2563 อธิบดีกรมป่าไม้ มอบหมายให้นายจิระศักดิ์ ชูความดี และนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกรมป่าไม้ มอบ Face Shield จำนวน 300 ชิ้น ที่กรมป่าไม้จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกันทำ Face Shield ส่งให้ทีมแพทย์ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน โดยมี นายแพทย์ อำนวย มะลิทอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นผู้รับมอบ

          ทั้งนี้ เพื่อที่จะนำไปแจกจ่ายให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้ในการปฏิบัติงานในการป้องกัน COVID – 19 ต่อไป

Leave a Comment

Skip to content