วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

                วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563  นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมี นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลางทุกสำนัก ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้  สำหรับการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมีประเด็นที่สำคัญดังนี้

                1. ประธานให้แจ้งเวียนทุกหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทราบเกี่ยวกับเรื่องดังนี้

                    1.1 ประกาศกรมศาสนา เรื่อง งดจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓ ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖๓

                    1.2 ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคไวรัสโคโรน่า ถึงแม้่ในขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย แต่ขอให้ทุกหน่วยงานยังคงปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดต่อไป

                2. ฝ่ายเลขานุการได้รายงานสถานการณ์ COVID-19 ของกรมป่าไม้ ปรากฎว่า ผู้ถูกกักตัว 15 ราย ส่วนกลาง 1 ราย ส่วนภูมิภาค 14 ราย ผู้ที่พ้นระยะกักตัว ส่วนกลาง 1 ราย และส่วนภูมิภาค 2 ราย

                3. ในวันพรุ่งนี้ทางศูนย์บริการประชาชนจะทำการพ่นยาฆ่าเชื้อภายในอาคาร

                ทั้งนี้ ภายหลังจากการประชุม นายจิระศักดิ์ ชูความดี และนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมคณะผู้บริหารส่วนกลาง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางไปมอบหน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรค (face shield) ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จำนวน 1,000 ชิ้น โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 500 ชิ้น และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จำนวน 500 ชิ้น

Leave a Comment

Skip to content