กรมป่าไม้ เร่งพ่นยาฆ่าเชื้อในวันหยุดทำงานเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

                วันที่  4  เมษายน  2563  กรมป่าไม้ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบกรมป่าไม้ ในฐานะที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  และนายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะประธานคณะกรรมการ ฯ ได้เดินทางมากำกับ ควบคุมการปฏิบัติงาน และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ ที่เข้าร่วมปฏิบัติการพ่นย่าฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  ในพื้นที่บริเวณอาคารสำนักงานของกรมป่าไม้ทุกอาคาร รวมไปถึงบริเวณป้ายรถประจำทางด้านหน้ากรมป่าไม้ พร้อมทั้งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดทำเครื่องหมายบนเก้าอี้นั่งรถประจำทาง ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ และประชาชนทั่วไป ให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อไวรัสโคโรน่า

                สำหรับน้ำยาที่ใช้ในการพ่นฆ่าเชื้อกรมป่าไม้ ได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อชนิดควอท ( 22 Multi-Quat Sanitizer ) จากบริษํท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)  ที่มอบให้กรมป่าไม้ นำไปพ่นฆ่าเชื้อทำความสะอาดอาคารปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2519

1 thought on “กรมป่าไม้ เร่งพ่นยาฆ่าเชื้อในวันหยุดทำงานเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)”

Leave a Comment

Skip to content