ประกาศรับสมัครผู้แทนจากประเทศไทยเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ณ มหาวิทยาลัยเหอไห่ สาธารณรัฐประชาชนจีน

Leave a Comment

Skip to content