นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมพิจารณาจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการจัดทำคำให้การ

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมพิจารณาจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการจัดทำคำให้การคดีราย บริษัท หัวหิน พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด บริเวณพื้นที่เขาตะเกียบ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย  นายจุมพฏ ชอบธรรม ผต.ปม. นายชาตรี วชิระเผด็จศึก ผอ.สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ผู้แทน สกม. สกญ. และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม

โดยมติที่ประชุม มอบสำนักกฎหมายเป็นหลักในการรวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่10 สาขาเพชรบุรี สำนักการอนุญาต และสำนักป้องกันฯ ส่งภายใน 10 เมษายน 2563 เพื่อใช้ในการเรียบเรียงคำให้การเสนอต่อศาลและจัดหาอัยการแก้ต่างคดี พร้อมขยายระยะเวลาทำคำให้การไปก่อน และให้ประสานสำนักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรวบรวมทำคำให้การไปในทิศทางเดียวกัน ต่อไป

สำหรับการพิจารณายื่นขอต่อใบอนุญาตของบริษัท หัวหิน พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้มอบหมาย สจป.10 สาขาเพชรบุรี และสำนักการอนุญาตพิจารณาด่วนตามหลักเกณฑ์และถือระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ทางราชการและประชาชนสวนรวม

Leave a Comment

Skip to content