นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดเชียงใหม่

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายกมล นวลใย ผอ.สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) นายดุลฤทธิ์ ฤทัยวรุณรัตน์ ผอ.ส่วนควบคุมไฟป่า สปฟ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเหยี่ยวไฟ และติดตามสถานการณ์ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณห้วยตึงเฒ่า ซึ่งกรมป่าไม้ได้ระดมชุดปฏิบัติการพิเศษเหยี่ยวไฟจากทั่วประเทศหมุนเวียนกันมาดำเนินการดับไฟป่า ในครั้งนี้ด้วย โดยอธิบดีกรมป่าไม้ ได้นำความห่วงใยของ รมว.ทส. และ ปกท.ทส. แจ้งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง ในการปฏิบัติงานนั้นความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่สำคัญที่สุด หัวหน้าชุดต้องจัดให้มีการหมุนเวียนกำลังพลในการเข้าไปดับไฟเพื่อให้ทุกคนได้พักผ่อนอย่างเพียงพอ ประกอบขณะนี้อยู่ในช่วงของการระบาดเชื้อ COVID-19 ต้องดูแลและรักษาสุขภาพให้ดี ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าทุกคนได้เสียสละมาดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ของประทศและป้องกันทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนไม่ให้เกิดความเสียหาย และได้มอบหมายให้ ผอ.สจป. ประสานการปฏิบัติงานกับทางจังหวัดเชียงใหม่อย่างใกล้ชิด ห้ามมิให้มีการบุกรุกพื้นที่หลังเกิดไฟไหม้โดยเด็ดขาด และได้รับรายงานว่าทางจังหวัดได้มอบหมายและกำชับให้ผู้นำท้องถิ่นในระดับตำบลและหมู่บ้าน ดูแลพื้นที่ในความรับผิดชอบไม่ให้เกิดไฟไหม้ โดยมีเจ้าหน้าที่ทั้ง ปม. และ อส. ให้การสนับสนุน พร้อมทั้งจัดชุดลาดตระเวนเพื่อป้องกันการลักลอบจุดไฟเผาพื้นที่ ซึ่งจะช่วยควบคุมพื้นที่และสถานการณ์ได้ดียิ่งขึ้น พร้อมกันนี้อธิบดีกรมป่าไม้ได้บินตรวจสถานการณ์ไฟป่าบริเวณห้วยตึงเฒ่าและตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง ด้วยเฮลิคอปเตอร์ ทส. ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563

Leave a Comment

Skip to content