นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมผ่านระบบ VDO Conferenceร่วมกับ สจป. และ สจป. สาขา

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมผ่านระบบ VDO Conferenceร่วมกับ สจป. และ สจป. สาขา พร้อมได้ไลฟ์สดผ่านเพจ Face book กรมป่าไม้ เพื่อสื่อสารและทำความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ทั่วประเทศตามมาตรการของรัฐบาล เกี่ยวกับการเฝ้าระวังภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19, การจัดตั้งศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัย จากโรคติดเชื้อ COVID-19 และเร่งรัด ติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563

โดยอธิบดีกรมป่าไม้  ได้แจ้งความห่วงใยและข้อสั่งการของท่าน รมว.ทส. ที่ให้ทุกคนร่วมกันรับมือสถานการณ์ COVID-19 ด้วยการมีสติ ทุกคนจะก้าวผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน โดยทุกสำนักต้องวางแผนและรวบรวมข้อมูลให้รวดเร็ว แม่นยำ รายงานให้ผู้บังคับบัญชาให้ทันต่อสถานการณ์ และการดำเนินงานใด ๆ ที่เป็นภารกิจของ ปม. และ ทส. จะต้องไม่ด้อยประสิทธิภาพลงเด็ดขาด ทุกคนต้องร่วมกันช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนช่วงวิกฤตนี้อย่างเต็มกำลังความสามารถ  และให้ดำเนินการตามมาตรการของรัฐบาลโดยเคร่งครัด ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องเอาใจใส่และตรวจตราการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ให้ทุกสำนักเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา ณ ห้องประชุม1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

Leave a Comment

Skip to content