นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการ “การดูแลและจัดการต้นไม้ในเมืองเพื่อความสุขของประชาชน”

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการ “การดูแลและจัดการต้นไม้ในเมืองเพื่อความสุขของประชาชน” โดยมี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับ  พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดทส. ผู้บริหารทส. โดยมีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการฯ ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าร่วม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563

สำหรับกิจกรรมภายในงาน รมว.ทส. ได้ประดับเครื่องหมายให้ผู้อำนวยการรุกขกร จำนวน 25 นาย และมอบโล่รุกขกรกรมป่าไม้ ให้ผู้สนับสนุนและขยายผลโครงการ จำนวน 20 ท่าน พร้อมกล่าวให้กำลังใจรุกขกรในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อดูแลรักษาต้นไม้ทุกต้นต่อไปนานเท่านาน จากนั้น รมว.ทส. ได้พบปะพี่น้องประชาชน และเยี่ยมชมนิทรรศการ พร้อมปล่อยขบวนรถชุดปฏิบัติการบุคลากรกรมป่าไม้ในการดูแลและจัดการต้นไม้ในเมืองเพื่อความสุขของประชาชน ไปยังบริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อดูแล รักษา ตัดแต่งกิ่งไม้ รวมถึงการป้องกันโรคและแมลง การทำศัลยกรรมต้นไม้ตามหลักวิชาการ โดยหวังให้จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นต้นแบบในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป

นอกจากนี้ ภายหลังจากพิธีปล่อยขบวนรถรุกขกร  อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยทีมรุกขกร ได้ร่วมกันตัด ตกแต่ง  ดูแล  ต้นไม้ ในบริเวณอนุสาวรีย์นายบรรหาร ศิลปอาชา ด้านหน้าอุทยานมังกรสวรรค์ อ.เมือง จ. สุพรรณบุรี

Leave a Comment

Skip to content