นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส เป็นประธานการประชุมการดำเนินการเพื่อสนับสนุนศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 17 มีนาคม 2563  นายวราวุธ  ศิลปอาชา รมว.ทส เป็นประธานการประชุมการดำเนินการเพื่อสนับสนุนศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ทส. ในส่วนของกรมป่าไม้ มีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ และนายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้อง 301 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับมาตรการเตรียมความพร้อมการรับมือและควบคุมการระบาดของ COVID-19 โดย คณะรัฐมนตรีมีมติให้ปิดสถานบันเทิง สนามมวย โรงเรียน มหาวิทยาลัย สถานศึกษา อาบอบนวด สนามม้า โรงภาพยนตร์ และสถานที่ที่มีการรวมกลุ่ม ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มมากกว่า 50 คนขึ้นไป ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และมากกว่า 100 คนในเขตต่างจังหวัด

สำหรับแนวทางในการดำเนินงานตามภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม พิจารณาตามความเหมาะสม อาจมีการทำงานโดยการเหลี่อมเวลา การประชุมโดยใช้วีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ หรือการทำงานจากที่บ้าน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องมีผลงานและตัวชี้วัด การทำงานที่ชัดเจนและมีความก้าวหน้า การดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการเบิกจ่าย เป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อพัฒนาสังคมและกระตุ้นเศรษฐกิจ ขอให้ดำเนินงานตามความเหมาะสมและมีศักยภาพ

Leave a Comment

Skip to content