นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้แทนกรมป่าไม้ เข้าร่วมงานในพิธีเปิด “วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2563”

นายปรมินทร์  วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้แทนกรมป่าไม้ เข้าร่วมงานในพิธีเปิด “วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2563” โดยมีนายปวิณ  ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน  “วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2563” พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการออกบูธผลิตภัณฑ์ร้านค้าของหมู่บ้านในโครงการและที่ได้รับรางวัลพระราชทานฯ โดยประธาน เป็นผู้มอบรางวัลและอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานฯ หน้าพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้ตัวแทนหมู่บ้านรับถ้วยรางวัลพระราชทาน ฯ ระดับภาค และมอบโล่รางวัลหมู่บ้านชนะเลิศระดับเขต ในส่วนของกรมป่าไม้ได้นำเครือข่ายป่าชุมชนมาออกบูธภายในงานด้วย ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ

Leave a Comment

Skip to content