นายนพดล ฮมแสน ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาต ส่งมอบถังขยะ รักษ์โลก

วันที่ 6 มีนาคม 2563 นายนพดล ฮมแสน ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาต ส่งมอบถังขยะ รักษ์โลก ให้แก่นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ณ กรมป่าไม้ กรุงเทพมหานครเพื่อให้เจ้าหน้าที่นำไปใช้หมักเศษอาหารสด  เศษผัก ผลไม้ ที่เหลือทิ้ง  ผ่านกรรมวิธีการหมัก และสามารถนำน้ำหมักมาใช้ประโยชน์ได้มากมาย

สำหรับถังหมัก รักษ์โลก (Green Cone) ถูกคิดค้นขึ้นครั้งแรกในประเทศแคนาดา โดยมีวัตถุประสงค์ในการออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อจัดการขยะอินทรีย์ที่เหลือจากครัวเรือน เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเชื้อโรคหรือไปปนเปื้อนกับขยะอื่นๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้

Leave a Comment

Skip to content