กรมป่าไม้ และบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดการแถลงข่าวการจัดประกวดป่าชุมชนตัวอย่างประจำปี 2563

วันนี้ (12 มีนาคม 2563) กรมป่าไม้ และบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดการแถลงข่าวการจัดประกวดป่าชุมชนตัวอย่างประจำปี 2563 ในโครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” เพื่อเฟ้นหาป่าชุมชนที่จะเป็นต้นแบบในการจัดการป่าอย่างยั่งยืน โดยมี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นางบุญทิวา ด่านศมสถิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นางนันทนา บุณยานันต์ โฆษกกรมป่าไม้ และ นายทอน ใจดี ประธานป่าชุมชนบ้านปี้ รางวัลชนะเลิศป่าชุมชนระดับประเทศ ประจำปี 2562 ประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดพะเยา ร่วมแถลงข่าวการประกวดป่าชุมชนตัวอย่างประจำปี 2563 ในส่วนของกรมป่าไม้เร่งผลักดันตั้งป่าชุมชนภายในปี 2566 ตั้งเป้าให้มีป่าชุมชน 15,000 แห่ง หมู่บ้านที่เข้ามามีส่วนร่วมในป่าชุมชน จำนวน 18,000 หมู่บ้าน และมีพื้นที่ป่าชุมชนรวม 10 ล้านไร่ ที่ช่วยส่งเสริมให้คนในพื้นที่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ตามกรอบแนวทางที่กำหนด ให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยกรมป่าไม้ได้รับความร่วมมือกับ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินโครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ปีนี้เป็นปีที่ 13 ที่มีการจัดโครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ที่ได้มีการดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 เพื่อคัดสรรชุมชนที่เป็นแบบอย่างในการพัฒนาและการจัดการป่าอย่างยั่งยืนที่สามารถตอบสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม  สำหรับกิจกรรมการประกวดป่าชุมชนในปี 2563 ได้กำหนดประเภทรางวัลออกเป็น 2 ประเภท 1. รางวัลประเภทการประกวดป่าชุมชนระดับประเทศ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ 2. รางวัลประเภทการประกวดป่าชุมชนดีเด่นด้าน “ป่าชุมชน รักษ์น้ำ รักษ์ป่า พัฒนาชีวิต” ป่าชุมชนที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2563

Leave a Comment

Skip to content