กรมป่าไม้ ร่วมกับละครเรื่อง “ร้อยป่า” ขับเคลื่อนโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นางนันทนา บุณยานันต์ ผอ.สจช. ประชุมหารือร่วมกับ ผู้บริหารบริษัท ทรัพย์ เอนเทอร์เทนเมนท์ จำกัด ผู้ผลิตละครเรื่อง “ร้อยป่า” ซึ่งเป็นละครที่ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้คนไทยรักษ์ป่า หวงแหนป่า และไม่ทำลายป่า ซึ่งกำลังออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 จึงมีความตั้งใจที่จะต่อยอดโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” โดยการจัดกิจกรรมพิเศษ โครงการ “ร้อยป่าสัญจร ร่วมใจนักเรียนไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” ขึ้น ด้วยมีความตั้งใจที่จะสานต่อความมุ่งมั่นในด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนไทยทั่วประเทศหันมาให้ความสนใจละร่วมมือกันในการอนุรักษ์ป่าไม้ ทั้งนี้จะได้ขยายความร่วมมือไปพร้อมกับ สพฐ. ในการส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนต้องปลูกต้นไม้ประจำตัว คนละ 1 ต้น ต่อไปด้วย

Leave a Comment

Skip to content