กรมป่าไม้ ร่วมกับภาคีเครือข่าย สร้างค่านิยมทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ สร้างป่า

วันอังคารที่ 24 มีนาคม  2563 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้พบปะพูดคุยและร่วมหารือกับ พล.ร.อ.ประพฤติพร อักษรมัต รองประธานกรรมการมูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ ในรายละเอียดของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อร่วมกันสร้างค่านิยมทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ สร้างป่า ระหว่าง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

สำหรับบันทึกข้อตกลงนี้มีขึ้นเพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ สร้างป่า ในโอกาสต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ รวมถึงเป็นการสร้างประเพณีทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติให้เป็นประเพณีนิยมและทำสืบต่อกันโดยทั่วไป

Leave a Comment

Skip to content