นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมหารือหน่วยงานนำร่อง (กปม.) ในการออกเอกสารหลักฐานทางราชการ

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายปรมินทร์ วงศ … Read more

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ และคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เข้าร่วมการประชุม

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายปรมินท … Read more

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในก … Read more

นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้อง

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์  2563 นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน … Read more

การประชุมซักซ้อมการขออนุญาตใช้ประโยชน์ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของมูลนิธิโครงการหลวง ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรั … Read more

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ผนึกกำลัง 7 หน่วยงาน เตรียมจัดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติในพื้นที่ต้นน้ำ ช่วยเตือนภัยบรรเทาความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ มูลนิธิ … Read more